logo

 YBHG. DATO’ SURIANI BINTI DATO' AHMAD

LATAR BELAKANG

  • YBhg. Dato’ Suriani binti Dato' Ahmad dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pada 4 November 2020. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam sektor perkhidmatan awam sejak tahun 1994.

PENDIDIKAN

  • Sarjana Muda Komunikasi, Universiti Sains Malaysia (USM)
   [ 1993 ]

  • Diploma Pengurusan Awam (DPA), Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
   [ 1996 ]

  • Ijazah Lanjutan Sarjana Sastera, Strategi dan Diplomasi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
   [ 2006 ]

KERJAYA

  • Ketua Setiausaha, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM)
   [ 2019 - 2020 ]

  • Pengarah, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
   [ 2018 ]

  • Ketua Setiausaha, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)
   [ 2017 ]

  • Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar & Kawalan), Kementerian Dalam Negeri (KDN)
   [ 2015 ]

  • Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pertahanan
   [ 2014 ]

  • Setiausaha Bahagian (Dasar), Kementerian Pertahanan
   [ 15.09.2010 ]

  • Pengurus, Bahagian Perancangan Korporat, Proton Holdings (Program Cross Fertilization Sektor Awam & Sektor Swasta)
   [ 1.10.2009 hingga 14.09.2010 ]

  • Pengarah, Bahagian Penyelarasan Dasar & Rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas, 
   Pengarah, Bahagian Dasar & Rundingan Pelbagai Hala, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri (MITI)
   [ 2008 ]

  • Ketua Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Dasar & Rundingan Pelbagai Hala, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri (MITI)
   [ 2007 ]

  • Pegawai Khas kepada YB Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri
   [ 2006 ]

  • Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri (MITI)
   [ 2005 ]

  • Penolong Pengarah dan Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Duahala & Serantau, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri (MITI)
   [ 1996 - 2005]

  • Lantikan baru PTD Gred M3, Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri
   [ 1994]

  • Eksekutif Editorial, BERNAMA PR
   [ 1993 - 1994]

PERIBADI

  • Lahir pada 25 Julai 1968 di Perlis