Sebarang pertanyaan berhubung keusahawanan sosial dan Akreditasi Perusahaan Sosial , sila hubungi kami di talian:

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC)
Seksyen Penyelidikan dan Keusahawanan Sosial

1) Puan Sri Derwina binti Shaharuddin
    No. Tel    : 03 – 8883 6017

2) Puan Khairunnisa binti Hamdan
    No. Tel     : 03 - 8883 6462


Emel : se@medac.gov.my