logo
Sila masukkan kata kunci dan tekan butang CARI.

KOLEKSI BUKU BAHARU PUSAT SUMBER MEDAC SEDIA UNTUK DIPINJAM


KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DALAM PERNIAGAAN KECIL

Buku ini mengetengahkan beberapa aspek yang dapat membantu perniagaan kecil untuk mewujudkan suasana kerja yang selamat dan sihat. Ia akan membawa para pembaca untuk mengenali Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di tempat kerja dan Kaedah Pengurusan Risiko di tempat kerja.

Tarikh : 22-May-2020


KEUSAHAWANAN INOVASI DAN PERNIAGAAN

Buku ini memberi gambaran kepada pembaca tentang ilmu keusahawanan, kemahiran tentang usahawan Berjaya, bagaimana membina rancangan perniagaan di samping ilmu asas tentang kepentingan inovasi dalam disiplin keusahawanan.


Tarikh : 22-May-2020


WHO SAYS YOU CAN’T?

Buku ini adalah mengenai cara membuat keputusan penting. Ia juga untuk mewujudkan hala tuju dalam hidup anda, supaya setiap keputusan akan dibuat dengan pengetahuan dan strategi yang tertentu untuk meningkatkan anda ke tahap yang akan memberi inspirasi kepada orang lain. Tidak kira apa tahap yang anda anggap pada diri anda berada pada masa itu, sentiasa ada ruang untuk pertumbuhan.

Tarikh : 26-Feb-2020


CABARAN MEMBANGUN USAHAWAN SISWAZAH MALAYSIA

Buku ini mengemukakan cabaran-cabaran yang dihadapi dan perlu difahami oleh pihak-pihak yang terlibat dengan pendidikan dan pembangunan keusahawanan untuk para siswazah di institusi-institusi pengajian tinggi dalam merealisasikan usaha membudaya dan memilih kerjaya keusahawanan dikalangan mahasiswa.

Tarikh : 26-Feb-2020


ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP

This book is published for readers to gain exposure and knowledge related to the Islamic Entrepreneurship. It is hoped that it will become an important reference in Islamic Entrepreneurship. Hopefully, the scenario provided will be the guidance for the readers to deepen their understanding in entrepreneurship according to Islamic perspectives.

Tarikh : 26-Feb-2020